Nazwa firmy :

Produkcja Handel Usługi ADAM Wyroby Ortopedyczne

Adam Nowiński

80-759 Gdańsk ul Ustronie 13

Regon 220237000 NIP 583-172-35-48


Nr konta mBank 43 1140 2004 0000 3302 4245 66651. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Przedmiotem zamówienia w niniejszym sklepie internetowym są towary wymienione jako produkty.

3. Wszystkie produkty w niniejszym sklepie są wykonywane na indywidualne wymiary kupującego.

4. Towar sprzedawany jest po cenie aktualnej w dniu zakupu.

5. Wszystkie ceny są cenami brutto.

6. Koszty przesyłki ponosi kupujący.

7. Zamówienia są przyjmowane przez strony www.adam.sklep.pl , za pośrednictwem faksu 58 305 90 77 telefonicznie 58 305 90 77 tel kom. 721 298 246 lub pocztą na adres:
P.H.U. ADAM Wyroby Ortopedyczne 80-759 Gdańsk ul Ustronie 13
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu z prośbą o potwierdzenie.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

8. Faktura VAT jest wystawiana na wyraĽne życzenie klienta.
Dane do faktury :
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania e-maila potwierdzającego wysyłkę

10. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 08 1997r. o ochronie danych osobowych, Dz Ust. Nr 133, poz. 833 oraz dyrektywa Uni Europejskiej 2011/83/UE z dnia 25 paĽdziernika 2011 r.) potrzebnych do ewidencjonowania i wykorzystania na wewnętrzne potrzeby firmy.

11. Potwierdzeniem (zapłaty) zawarcia transakcji jest dokonanie przelewu.

12. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

13. Sklep ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny.

14. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

15. Klient nie musi podawać przyczyny zwrotu zakupionego towaru.

16. Klient otrzymuje zwrot (reklamacje) kosztów przelewem na wskazane konto ( nie przesyłamy gotówki ).

17. Klient ponosi wszystkie koszty związane z dokonaniem zwrotu.

18. Poprzez złożenie zamówienia klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i ją akceptuje.

19. Zmiany niniejszego regulaminu mogą być dokonywane przez sprzedającego w każdym czasie i wchodzą w życie w dniu ich zamieszczenia.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.

Copyright 2022 adam.sklep.pl